Požiadavky na detské pieskoviská

Požiadavky na detské pieskoviská

Požiadavky na detské pieskoviská

Požiadavky na detské pieskoviská ustanovuje: Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 52 ods. 2 Podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, sú povinné zabezpečiť pravidelné čistenie a udržiavanie pieskovísk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia a dodržiavať najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a iného znečistenia pôdy Podľa § 57 ods. 46 Podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská a nedodržiavajú ustanovenia § 52 ods. 2 (čistenie a udržiavanie pieskovísk) sa dopustia správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva za čo im príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 165,00 do 16.596  Eur. Vyhláška MZ č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviskách Podľa § 2 prevádzkovateľ pieskovisko čistí, prekopáva, prehrabáva a polieva pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie najmenej raz za dva týždne počas sezóny (od l. marca do 30. novembra kalendárneho roka) a o čistení a udržiavaní pieskoviska musí viesť záznamy. Podľa § 3 Piesok v pieskovisku nesmie prekročiť najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov
Indikátor Najvyššie prípustné množstvo kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) v g vzorky Vysvetlivky
Termotolerantné koliformné baktérie  750 Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia.
150 Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého desiatkového riedenia.
Fekálne streptokoky 750 Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia.
150 Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého desiatkového riedenia.
Salmonella sp. Geohelminty (vajíčka, larvy)  Negatívny nález Piesok detských pieskovísk nesmie neobsahovať žiadne baktérie rodu Salmonella sp. v 50 g odobratej vzorky.
 Negatívny nález Vajíčka geohelmintov patogénnych pre ľudí v 15 g vzorky.

Zdravotné riziká pri hre v pieskovisku

 Riziká vyplývajúce z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia:
NÁZOV PRENOS PREJAVY
Enterobióza – pôvodcom je mrľa detská požitím parazita znečistenými rukami dieťaťa, ten prežíva v hrubom čreve a vychádza buď stolicou alebo cez konečník. Samička kladie vajíčka pri vyústení čreva. svrbenie v okolí konečníka, nadúvanie, nevoľnosť, bolesti brucha, hnačky.
Toxokaróza – pôvodcom je toxocara canis a toxocara cati dieťa sa nakazí vajíčkami škrkaviek (toxocara) pri hre v znečistenom piesku, kde došlo k vylučovaniu vajíčok v exkremente infikovaného zvieraťa. teploty, únava, nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy, kĺbov, svalov, brucha, prípadne kožné vyrážky. Škrkavka poškodzuje vnútorné orgány. Ak prenikne do očí, zapríčiní poruchu videnia.
Toxoplazmóza – pôvodcom Toxoplazmoza gondii, hlavným nositeľom je mačka Konzumácia surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa, nepasterizovaného mlieka, zle umytej zeleniny zo záhrady, kde sa výkaly mačiek dostanú do pôdy, kontaktom s infikovanými mačacími výkalmi a následná nedostatočná hygiena. únava, bolesti hlavy a v krku, horúčka, poruchy motoriky, kŕče a poruchy vedomia, zväčšenie lymfatických uzlín, nočné potenie, zápal pľúc, zápal srdcového svalu, v tehotenstve hrozí ťažké postihnutie plodu, až potrat.
Salmonelóza – ochorenie vyvolávajú baktérie rodu Salmonella bolesťami brucha, hnačkami, vracaním zvýšenou teplotou
Hlísty – hlísty (Ascaridida) sú rad hlístovcov, sú to parazity stavovcov, hlavne cicavcov a vtákov v dôsledku cmúľania a oblizovania rôznych predmetov alebo po zjedení jedla, ktoré bolo kontaminované vajíčkami parazitov. Požité vajíčka sa v črevách vyvinú na dospelé hlísty. Samičky hlístov vyliezajú v noci z konečníka, aby naložili vajíčka do kože okolo konečníka. svrbenie v oblasti konečníka najmä v noci, u dievčat v pošve, hnačky, zapálenie konečníka v dôsledku sústavného škriabania, znížená chuť do jedla, nevoľnosť.
Giardióza – vyvoláva jednobunkový parazit Giardia lamblia (intestinalis) nedostatočná hygiena, znečistené ruky či vkladanie špinavých predmetov do úst, konzumácia znečistenej vody. Giardia najčastejšie parazituje v tenkom čreve človeka približne dve tretiny infikovaných detí nemá nijaké príznaky ochorenia, môže prebiehať nepoznane alebo sa prejaví vodnatými hnačkami, nevoľnosťou, zvracaním, nechutenstvom, nafukovaním, stratou hmotnosti, bolesťami brucha a niekedy aj zápalom žlčníka. Ochorenie často aj samovoľne odznie.

Riziká z mechanického poranenia:

                                                               – rozbité sklo,

                                                               – použité injekčné striekačky,

                                                               – poškodená obruba pieskoviska,

                                                               – poškodené hračky.

           Naše ratolesti dokážu, hlavne cez leto, dlhé hodiny stráviť vonku hrou na pieskoviskách. Zábava sa však môže zmeniť na hrozbu pre najmenších. Pieskoviská, hlavne tie voľne prístupné, často  slúžia pre odhadzovanie odpadkov, miesto pre venčenie svojich štvornohých miláčikov, ktorý znečistia pieskovisko svojimi výlučkami. Týmto spôsobom sa do piesku dostávajú rôzne parazity a baktérie, ktoré môžu spôsobiť nebezpečné infekčné ochorenia.

           Z tohto dôvodu je veľmi dôležité dodržiavať požiadavky na pieskoviská, ktoré sú určené na hranie deti a tým zabezpečiť ochranu zdravia detí ako aj šírenie prenosných ochorení.

 To, či je pieskovisko bezpečné pre naše deti zistíte analýzou piesku (v našom laboratóriu) a dôslednou prevenciou proti prenosným ochoreniam.

 

Preventívne opatrenia, ktoré by bolo vhodné dodržiavať: 

  1. oplotenie pieskoviska, čím sa zabráni vstupu voľne pobehujúcim zvieratám na plochu pieskoviska, 
  2. disciplína majiteľov štvornohých miláčikov, ktorí by ich nemali venčiť na miestach, kde sa hrajú deti, 
  3. dodržiavanie základných hygienických návykov detí, ako nevkladanie rúk ani predmetov do úst pri hre, umývanie rúk pred jedlom, po návšteve pieskoviska, ihriska, 
  4. v prípade mechanického poranenia dieťaťa, vyhľadanie lekára.

       To, v akom prostredí sa hrajú naše deti, nezáleží len na prevádzkovateľovi pieskoviska, ale najmä na nás, ako obyvateľov bytových domov. 

 Kontakt: 0907 200 029 – príjem vzoriek

                 0911 871 094 – bussines asistentka – info o odbere vzoriek