Dom a Byt – Keď vidíte na dno bazéna,  neznamená to, že je všetko v poriadku

Dom a Byt – Keď vidíte na dno bazéna, neznamená to, že je všetko v poriadku

„Keď vidíte na dno bazéna, neznamená to, že je všetko v poriadku.“ Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality
Nedávno sa mi na káve pochválila kamarátka, že si pred Vianocami kúpili vírivku a tešila sa ako si ju, hlavne jej deti, obľúbili a ako ich z nej nevie dostať von. Tak som sa jej, profesionálne zdeformovaná, spýtala kam nosí vodu na mikrobiologické rozbory. Odpovedala, že nikam. Veď sa v nej kúpu len oni. A že aj v bazéne si v lete vodu kontrolujú a upravujú vodu tiež sami. Mnohí zákazníci, ktorí majú doma bazény a vírivky sa nás často pýtajú, či je vôbec potrebné sledovať kvalitu vody v bazéne a vo vírivke, keď ich využívajú len členovia rodiny. A dúfajú, že im povieme, že nie. Naša jednoznačná odpoveď však znie – treba a pravidelne. Lebo len dobrá kvalita vody v bazéne a vírivke vám zaručí, že pokožka vášho tela bude, po kúpaní v nej v poriadku a takto skontrolovaná voda nebude ohrozovať vaše zdravie. Možno aj vy ste investovali do svojho bazéna nie malé peniaze a bolo by veľkou škodou, ak miesto oddychu a príjemne strávených chvíľ, by výsledkom boli zdravotné problémy a behanie po lekároch, spôsobené kvalitou vody. Poplatok za rozbor vody z vírivky, či bazéna, ktorý v letnom období používate asi každodenne, je len malou čiastkou celkových nákladov na prevádzku bazéna a je celkom určite dobrou investíciou pre vaše zdravie.
Rozbory vody v našom akreditovanom laboratóriu vykonávame v ukazovateľoch podľa vyhlášky 308/2012 Z.z. Príloha č. 3, ktorá hovorí aj o kvalite bazénovej vody. Rozbor bazénovej vody pozostáva nielen zo skúmania fyzikálno-chemických ukazovateľov, ale aj jej mikrobiologických a biologických ukazovateľov. Každý z ukazovateľov má stanovené svoje maximálne hodnoty, ktoré nesmú byť prekročené, aby bolo zabezpečené bezpečné kúpanie.

Všetky tieto ukazovatele spolu priamo súvisia a preto sa nedá povedať, ktorá časť rozboru je dôležitejšia viac a ktorá menej. Tak, ako určite aj vy, pozorne sledujete v bazénovej vode pH a chlór, je rovnako dôležité sledovať aj mikrobiologické a biologické parametre, ktoré na ľudský a hlavne detský organizmus, pri prekročených hodnotách vplývajú rovnako zle, ako vysoké či nízke pH alebo vysoké hodnoty voľného a viazaného chlóru. Majitelia bazénov práve tieto ukazovatele podceňujú a prichádzajú k nám, žiaľ až vtedy, ak sa u nich v rodine vyskytne zdravotný problém.

Vo vzorkách vôd z bazénov a víriviek, ktoré nám nakoniec prinesú na rozbor a vykazujú pozitívne výsledky je problém práve v mikrobiologických ukazovateľoch ako napr. pri Escherichia coli, Črevné enterokoky, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus alebo kultivovateľné mikroorganizmy, ktoré spôsobujú črevné problémy u človeka a zhoršujú celkový zdravotný stav.

Prevádzkové a udržiavacie náklady nie sú vysoké a prevádzku malej domovej ČOV si môžete zabezpečiť externe cez dodávateľa domovej čistiarne alebo si ju môžete jednoducho prevádzkovať vlastnými silami. Z dlhodobého finančného hľadiska nemusíte už nikomu platiť za odvádzanie odpadovej vody z vášho pozemku.

Preto odporúčame všetkým majiteľom, ktorý majú vírivku alebo bazén a chcú sa v ňom počas horúcich letných dňoch bezpečne osviežiť, aby nepodceňovali kvalitu vody a dali si rozbor vykonať. Dôležité je to hlavne v letných mesiacoch, kedy teplo majú radi nie len dospelí a ich deti, ale aj mikroorganizmy, ktoré sa vďaka nemu neustále množia.

Po vykonanom rozbore s vami prekonzultujeme jeho výsledky a odporučíme vám ako optimálne postupovať, aby voda vo vašom bazéne bola bezpečná pre vaše letné radovánky.

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti odpadových vôd a súvisiacich témach nás kontaktujte v sídle našej spoločnosti AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji alebo prostredníctvom našej www.aquaseco.sk, kde získate aj ďalšie informácie. Autor: Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality