Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

„Vlastníkom domov, ktorí sa rozhodujú ako na odpadové vody,odporúčam vždy, keď je to technicky možné, ich likvidáciuprostredníctvom malej domovej ČOV.“ Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality
Nedávno prišiel za mnou kamarát, ktorý stavia rodinný dom a opýtal sa ma, ako vyriešiť situáciu s odpadovýmivodami. Keďže táto otázka trápi určite nielen jeho, ale aj ostatných majiteľov rodinných domov,pokúsim sa zhrnúť výhody a nevýhody rôznych spôsobov likvidácie odpadových vôd. Základná otázka je, či je v lokalite možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu alebo nie. Ak je možnosť napojenia na túto sieť, je to najjednoduchší spôsob ako likvidovať odpadové vody. Nevýhodou tejto alternatívy je, že náklady na odpadové vody budú podstatne vyššie, lebo budete platiť za odvod odpadových vôd nielen za všetku vodu, ktorú odčerpáte z vodovodnej siete, ale aj za zrážkovú vodu zo strechy domu, ktorú môžete využiť aj iným spôsobom, napríklad na závlahu trávnatých plôch a záhrad. Preto najväčšou nevýhodou takéhoto spôsobu likvidácie odpadových vôd je jeho vyššia finančná náročnosť. Z hľadiska životného prostredia je riziko v stave slovenskej kanalizačnej siete, kde je prakticky nemožné zistiť priesaky do pôdy a následnú kontamináciu podzemných zásob pitnej vody. V prípade že kanalizácia k dispozícii je nie je, je druhou možnosťou likvidácie odpadových vôd je ich vypúšťanie do žumpy a jej následné pravidelné čerpanie. Prevádzkovanie týchto žúmp je tiež finančne náročnejšie, nakoľko ich vyprázdňovanie je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch a z dlhodobého hľadiska možno očakávať, postupný nárast cien týchto služieb.
V prípade väčších pozemkov musíte rátať aj s nákladmi na vybudovanie spevnenej príjazdovej cestu k žumpe pre vozidlo na jej čerpanie a odvoz odpadovej vody. Kde obsah cisterny nakoniec skončí, ani v tomto prípade nemáte pod kontrolou. Tento spôsob je pre vaše životné prostredie asi najnebezpečnejší, pretože v prípade poškodenia stien žumpy, môže dôjsť ku kontaminovaniu spodných vôd a pôdy priamo na vašom pozemku a to často bez toho, aby ste tom, ako vlastníci nehnuteľnosti vedeli. A čo je horšie, nájdu sa aj ľudia, ktorí z dôvodu šetrenia financií, si likvidáciu odpadových vôd zo žumpy uľahčujú a vyčerpávaním priamo na svoje, prípadne iné okolité povrchové miesta. Na úkor svojho zdravia znečisťujú nielen svoje najbližšie životné prostredie ale i podzemné zdroje pitných vôd. Treťou možnosťou likvidácie odpadových vôd je stavba a prevádzkovanie malej domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) na základe povolenia úradu Životného prostredia alebo Obecného úradu. Investícia do malej domovej ČOV má viacero výhod. Predovšetkým je to ochrana životného prostredia a to ochranou podzemných vôd, ktoré sú naším vzácnym zdrojom pitnej vody. Nemenej dôležité je tiež šetrenie nákladov a využitie vody, ktorá by odtiekla z vášho pozemku a ešte by ste za to aj zaplatili. Voda z malej domovej čistiarne, ktorú môžeme plne využiť na zalievanie okrasných drevín a trávnatých plôch, obsahuje veľa výživných látok, ktoré majú pozitívny vplyv na ich rast. Prevádzkové a udržiavacie náklady nie sú vysoké a prevádzku malej domovej ČOV si môžete zabezpečiť externe cez dodávateľa domovej čistiarne alebo si ju môžete jednoducho prevádzkovať vlastnými silami. Z dlhodobého finančného hľadiska nemusíte už nikomu platiť za odvádzanie odpadovej vody z vášho pozemku.
Kvalitu výstupnej vody z čistiarne odporúčam pravidelne kontrolovať v akreditovanom laboratóriu, aby ste mali istotu, že takto recyklovaná voda je pre použitie na vašom pozemku bezpečná a že je v súlade s podmienkami, ktoré určil príslušný úrad Životného prostredia alebo Obecný úrad. Prevádzkovanie malej domovej ČOV je v tejto chvíli jediný spôsob, ktorým získavate plnú kontrolu nad kvalitou vody, ktorú vraciate späť do prírody. Vlastníci malých domových ČOV vo veľkej miere pomáhajú životnému prostrediu, ktorého kvalita je pre naše prežitie mimoriadne dôležitá a je preto našou morálnou povinnosťou odvďačiť sa prírode kvalitnou recykláciou odpadovej vody a vrátiť ju späť do prírody v najvyššej možnej miere čistoty. Žiaľ, aj toto riešenie má jednu nevýhodu, ale trochu z iného súdka. K tomuto spôsobu likvidácie odpadových vôd, sa úrady Životného prostredia a Obecné úrady, ktoré vydávajú stanovisko k stavbe malej domovej čistiarne, bohužiaľ, vo väčšine prípadov vyjadrujú negatívne a je preto potrebné pripraviť sa nutnosť „mierneho boja“ s úradmi, aby ste mohli niečo pre seba a prírodu urobiť aj vo vlastnej domácnosti. Napriek tomu, vlastníkom domov, ktorí sa tiež rozhodujú ako na odpadové vody, odporúčam, tak ako môjmu priateľovi, spôsob ich likvidácie prostredníctvom malej domovej ČOV, vždy keď je to technicky možné. Ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, dnes máte možnosť vybrať si z viacerých, rokmi overených, spoľahlivých a certifikovaných dodávateľov. Samozrejme, konečné rozhodnutie je čisto na vás. Na základe dlhoročných skúseností našej spoločnosti a výsledkov našej laboratórnej činnosti v oblasti hodnotenia kvality odpadových vôd môžem potvrdiť, že malé domové čistiarne nie sú zdrojom znečistenia životného prostredia, ako sa niektorí domnievajú, ale práve naopak. Správne prevádzkovaná malá domová ČOV, bude vaším príspevkom pre našu prírodu a vaše i naše zdravie. V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti odpadových vôd a súvisiacich témach nás kontaktujte v sídle našej spoločnosti AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji alebo prostredníctvom našej www.aquaseco.sk, kde získate aj ďalšie informácie. Autor: Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality