Služby nášho

akreditovaného  laboratória

Akreditované odbery

Akreditované odbery vzoriek odpadových vôd a kalov, pitných vôd, bazénových vôd, vôd po úprave, povrchových vôd vykonávame našími kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú na túto činnosť vzdelanie a absolvované školenia a kurzy potrebné na výkon tejto odbornej činnosti.  Naši vyškolení pracovníci sa pravidelne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích meraní na odbery vzoriek v rámci SR a aj v zahraničí.
Odbery  vykonávajú podľa Štandardných pracovných postupov a platných európskych noriem STN EN ISO 5667 – 1. Používaním  platných noriem a splnením náročných požiadaviek zo strany Slovenskej národnej akreditačnej služby poskytujú naším zákazníkom kvalitné služby v zmysle STN EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontrola 

sterilizátora 

Potrebujete skontrolovať Váš sterilizátor alebo autokláv?
Kontaktujte nás telefonicky… dohodneme si konkrétny termín a podrobnosti kontroly / testovania.
Váš sterilizátor alebo autokláv Vám ostestuje náš kvalifikovaný pracovník v čase, ktorý Vám bude vyhovovať.  Kontrolu sterilizátora pre Vás vykonáme podľa vyhlášky MZ SR č. 554/2007 a nasl. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie starostlivosti o ľudské telo.

Rozbor piesku

 

Vlastníte alebo prevádzkujete materskú školu s pieskoviskom pre deti? Naše laboratórium pre Vás vykoná rozbor piesku podľa požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dolnení niektorých zákonov.  Požiadavky na detské pieskoviská nájdete tu.
Náš kvalifikovaný pracovník príde odobrať vzorku piesku a do 12 dní Vám zašleme protokol o skúške. 

 

 

Ako na to

PRÍJEM VZORKY VODY

 • zákazník sa telefonicky ohlási, že má záujem priniesť vzorku na analýzu
 • oznámi o aké skúšky (ukazovatele) má záujem
 • dozvie sa podmienky prijatia vzorky a ostatné dôležité informácie
 • vzorku môže priniesť ihneď do laboratória
 • ak zákazník, potrebuje odbornú konzultáciu o výsledkoch alebo o skúškach v laboratóriu je možná konzultácia s vedúcim laboratória, prípadne jeho zástupcom
 • dlhodobé zákazky a projekty je potrebné prekonzultovať s vedúcim skúšobného laboratória alebo konateľom spoločnosti

 

TERMÍNY PRIJATIA VZORIEK VOD

 • vzorky na chemickú analýzu sa preberajú denne od 7:30 do 16:00 v priestoroch našej spoločnosti
 • mimo týchto hodín je potrebné dohodnúť sa telefonicky
 • vzorky na mikrobiologickú a biologickú analýzu je potrebné dodať v Pondelok až Piatok v čase od 7:30 do 15:00 hodiny

 

ODBER VZORKY

 • vzorku na základnú fyzikálno-chemickú analýzu si môže zákazník odobrať sám a priniesť do laboratória
 • v prípade požiadavky na odber vzorky pracovníkom našej spoločnosti je tento odber potrebné dohodnúť vopred telefonicky
 • vzorku pitnej vody na mikrobiologickú a biologickú analýzu je vhodné, aby bola vzorka odobratá povereným pracovníkom našej spoločnosti do sterilných vzorkovníc
 • väčšinu fyzikálno-chemických parametrov je potrebné analyzovať do 24 hodín
 • na niektoré ďalšie anorganické a organické skúšky je potrebné odbery vzoriek vykonať a konzultovať s odbornými pracovníkmi našej spoločnosti

 

CENY ANALÝZ

 • platba za analýzu sa vykonáva pri odovzdaní vzorky do laboratória alebo pri preberaní Protokolu o skúške
 • v prípade dlhodobej spolupráce sa platba vykonáva na základe dohody
 • ceny sú uvedené v našom cenníku alebo Vám ich poskytneme telefonicky
 • konkrétnu cenovú ponuku Vám vieme spracovať aj mailom

 

PROTOKOL O SKÚŠKE

 • po vykonaní analýzy skúšobné laboratórium vyhotoví pre zákazníka „Protokol o skúške“
 • Protokol o skúške obdržíte buď osobne alebo e-mailom
 • zákazník je upozornený, že v prípade zabezpečenia odberu vlastnými prostriedkami laboratórium zodpovedá len za kvalitu vykonaných skúšok
 • výsledky sa vzťahujú iba k predmetu skúšky
 • Protokol o skúške môže byť reprodukovaný iba ako celok
 • každý originál Protokolu o skúške nášho laboratória MUSÍ obsahovať reliéfnu pečiatku; bez tejto pečiatky je Protokol o skúške neplatný a laboratórium za takýto protokol nezodpovedá

 

SŤAŽNOSTI

 • podáva sa písomne na predpísanom tlačive, ktoré obdrží v sídle spoločnosti alebo ústnou formou u vedúceho organizácie

 

Zoznam lokalít

(miest a obcí) pre ktoré vykonávame rozbory vôd

Adamov, Alžbetin Dvor, Báč, Báhoň, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Belá, Beckov, Bernolákovo, Beša, Blatná na Ostrove, Blatné, Boldog, Borinka, Bojničky, Bošáca, Bratislava, Breziny, Brodské, Cerová, Chorvátsky Grob, Čakany, Častá, Čenkovce, Čierna voda, Detva, Dobrohošť, Dojč, Dolné Saliby, Dubová, Dudince, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Eliašovce, Fintice, Gabčíkovo, Gajary, Galanta, Hamuliakovo, Holíč, Horná Maríková, Horná Potôň, Horné Hámre, Horné Otrokovice, Horné Saliby, Hrnčiarovce nad Parnou, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hubice, Hurbanova Ves, Hviezdoslavov, Chudá Lehota, Choča, Ivanka pri Dunaji, Jakubov, Jánovce, Jasová, Jedľové Kostoľany, Jelka, Kalinkovo, Kalná nad Hronom, Klasov, Klčovce, Kostolná pri Dunaji, Košuty, Kotešová, Kotrčina Lúčka, Kráľová pri Senci, Kráľovičové Kračany, Krnča, Kuchyňa, Kúty, Kvetoslavov, Kyselica, Láb, Lakšarská Nová Ves, Lehnice, Lehota pod Vtáčnikom, Limbach, Lozorno, Lužianky, Madunice, Majcichov, Malacky, Mankovce, Malé Leváre, Malinovo, Malženice, Marianka, Matúškovo, Miloslavov, Modra, Mojmírovce, Moravský svätý Ján, Moravské Lieskové, Most pri Bratislave, Myjava, Nitra, Nitra pod Zoborom, Nová Bošáca, Nová Dedinka, Nová Lehota, Nové Košariská, Nový Svet, Oldza, Opatová, Oravská Polhora, Orechová Potôň, Pernek, Pezinok, Pezinská Baba, Píla, Piešťany, Plavecký Štvrtok, Plavecké Podhradie, Pohranice, Potônské lúky, Plášťovce, Prašivce, Radimov, Réca, Rohovce, Rohožník, Roškovany, Rovinka, Rudiná, Rusovce, Ružindol, Sádok-Bošany, Senec, Senica, Sihelné, Skalica, Sládkovičovo, Slovenský Grob, Smolenice, Studené, Studienka, Sološnica, Stupava, Suchá nad Parnou, Svätý Jur, Šaľa, Šalgovce, Šamorín, Šenkvice, Šišov-Malé Hoste, Štúrovo, Štvrtok na Ostrove, Terchová, Tomášov, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Turčiansky Peter, Tureň, Uhrovec, Veľké Chlievany, Veľké Zlievce, Vajnory, Veľké Kostoľany, Veľké Úľany, Veľký Biel, Veľký Meder, Viničné, Vincov Les, Vištuk, Vlčkovce, Vrbové, Vrbová nad Váhom, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica, Záhorce, Zálesie, Zeleneč, Zohor, Zlaté Moravce a veľa iných v rámci Slovenskej republiky.

Čítajte naše odborné články

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092