Stavte sa na dobrú kávu

Fakt nehryzieme

Rozbory
vôd

AQUASECO je hydrochemické akreditované laboratórium so sídlom v Ivanke pri Dunaji, ktoré vzniklo v roku 1991. Vykonáva rozbory odpadových vôd, pitných vôd, bazénových vôd, povrchových vôd, vôd na kúpanie, vôd po úprave a kontrolu účinnosti sterilizačných zariadení – autokláv a sterilizátorov na základe certifikátov. Taktiež sa zaoberá konzultačnou a poradenskou činnosťou vo všetkých spomínaných oblastiach.

Akreditované rozbory vôd spoločnosť vykonáva vo vlastných priestoroch a vo vlastných laboratóriách, ktoré je v zozname laboratórií určených Ministerstvom životného prostredia SR. Vo vlastných priestoroch vykonávame aj mikrobiologické a biologické rozbory pitných vôd, bazénových vôd, vôd na kúpanie a kontrolu sterilizátorov – dôkaz rastu Bacillus atrophaeus a Geobacillus stearothermophilus.

Akreditované odbery vzoriek odpadových vôd, kalov, pitných vôd, vôd na kúpanie a bazénových vôd sú vykonávané odbornými a kvalifikovanými pracovníkmi spoločnosti.

Akreditovanú činnosť laboratórium vykonáva od 04.04.2008 na základe Osvedčenia o akreditácii č. S – 226 vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Laboratórium na základe osvedčenia svoju činnosť vykonáva v súlade s Príručkou kvality a STN EN/ISO/IEC 17025.

Naša spoločnosť má dlhoročné a bohaté skúsenosti s technologickým servisom čistiarní odpadových vôd, ich zapracovaním a sledovaním prevádzky, systémov zneškodňovania kalov a vodovodných systémov.

Taktiež naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s poprednou spoločnosťou Aquatec VFL, s.r.o., ktorá je výhradným výrobcom a dodávateľom malých domových čistiarní odpadových vôd, septikov a zberných nádrží na Slovenskom a medzinárodnom trhu.

Kontroly ČOV sú zabezpečované vyhodnotením výsledkov:

  • analýz bodových vzoriek, 2-hodinových zlievaných, 8-hodinových zlievaných, 24-hodinových zlievaných vzoriek odpadových vôd odoberaných manuálne alebo automatickými odberovými prístrojmi Sucker Sampler, WS Porti, Simply Sampler
  • akreditovaným odberom bodových vzoriek kalov
  • meraní prietokov prietokomerom Sigma 950 AW a meraní obsahu rozpusteného kyslíka (O2) kyslíkomerom LDO HQ10 od firmy Hach Lange

Pri laboratórnych skúškach naša spoločnosť používa laboratórne pomôcky a prístroje od spoločnosti LABO-SK (pomôcky zo skla – fy. BRAND, fy. SIMAX, plastov – fy. KARTEL, BIOHIT) a Hanna Instruments. Spolupracujeme so spoločnosťou Hach Lange, WTW, VWR. Chemikálie a rôzne činidlá používané pri laboratórnych skúškach nám dodáva spoločnosť Slavus, Centralchem, Chromservis SK, OASIS – LAB, Cymedica, Masarykova Univerzita Prírodovedecká fakulta – Česká republika

Pridajte sa k nám. Máme voľné miesta

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092