22.03.2024 Svetový deň vody

Výsledky dňa vody 22.03.2024:

Červený_lístok

Zelený_lístok

Žltý_lístok

AKCIA ZDARMA

Stanovenie č. 1
Dusičnany a dusitany ZDARMA

Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:

Pre Stanovenie č. 1 je potrebné:

dodať 0,5 L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 22.03.2024 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

Akciová cena 30 Eur (s DPH)

Stanovenie č. 2
Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť

Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:

Pre Stanovenie č. 2 je potrebné:

dodať 1L vzorky vody v čistej PET fľaši
dňa 22.03.2024 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

 

Orientačné výsledky rozboru dodaných vzoriek vody na Svetový deň vody 22.03.2024

v stanovení DUSIČNANOV NO3- a DUSITANOV NO2-


Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 50 mg/l

Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z.z. je 0,50 mg/l


Na pitnosť vody doporučujeme vykonať rozbor v rozsahu fyzikálno-chemickom + mikrobiologickom + biologickom. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.


Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092