22.03.
Svetový deň vody

Hodnoty (výsledky) dusičnanov a dusitanov

Kliknite na farbu podľa Vášho lístka 

 

Výsledky_modré lístky

Výsledky_červené lístky

Výsledky_zelené lístky

 

AKCIA ZDARMA

Stanovenie č. 1
Dusičnany a dusitany ZDARMA

 

Akciová cena 24 Eur (s DPH)

Stanovenie č. 2
Dusičnany, dusitany, pH, amónne ióny a celková tvrdosť

 

Pokyny pre dodanie vzorky do laboratória:

Pre Stanovenie č. 1 je potrebné dodať 0,5 L vzorky vody,
pre Stanovenie č. 2 je potrebné dodať 1L vzorky vody v čistej PET fľaši dňa 22.03.2019 v čase od 7:30 do 17:00 hod.

 

AQUASECO s.r.o.

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092