Zaujímavosti a doporučenia

Blog o vode a všetkom, čo k nej patrí.

Ďakovný list Nezábudka Senec

Ďakovný list Nezábudka Senec

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a mladistvými
Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a mladých Senec

Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

„Vlastníkom domov, ktorí sa rozhodujú ako na odpadové vody,odporúčam vždy, keď je to technicky možné, ich likvidáciuprostredníctvom malej domovej ČOV." Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality Nedávno prišiel za mnou kamarát, ktorý stavia rodinný dom a opýtal sa ma,...

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092