Zaujímavosti a doporučenia

Blog o vode a všetkom, čo k nej patrí.

Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

„Vlastníkom domov, ktorí sa rozhodujú ako na odpadové vody,odporúčam vždy, keď je to technicky možné, ich likvidáciuprostredníctvom malej domovej ČOV." Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality Nedávno prišiel za mnou kamarát, ktorý stavia rodinný dom a opýtal sa ma,...

preèítajte si viac

Dezinfekcia pitnej vody

DEZINFEKCIA PITNEJ VODY Pred vlastnou dezinfekciou je potrebné: upraviť a vyčistiť okolie vodného zdroja, vodu zo studne vyčerpať, steny studne vyčistiť, z dna zdroja odstrániť nečistoty a usadený kal, dno pokryť 30-50 cm vrstvou štrku alebo piesku. Všetky tieto práce...

preèítajte si viac

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092